Iskustvo

Stručnjaci s preko 20 godina međunarodnog i domaćeg iskustva u energetskom sektoru.

Poziv na stručnu radionicu 12.-13.05.2021.

CIJENE PRIRODNOG PLINA Kada i kako ugovarati? Kako smanjiti rizik i efektivnu cijenu?

Misija

Energetska akademija d.o.o. pomaže u razvoju troškovno učinkovitog poslovanja na području prirodnog plina, električne energije i alternativnih goriva.

Kontakt

Kontaktirajte nas!

Radionice i edukacija

Održavanje i organiziranje radionica na različite teme.