Operativna podrška

Na strani prodaje prirodnog plina (prodavatelji/opskrbljivači)

  • Osnivanje i organizacija tvrtke za prodaju/opskrbu prirodnim plinom: trenutni zakonski i regulatorni okvir i procedure, priprema potrebne dokumentacije, pomoć kod ishođenja potrebnih dozvola, postavljanja organizacije, analize trenutnog stanja tržišta i konkurencije.

Na strani kupovine prirodnog plina (opskrbljivači /krajnji kupci)