Radionice i edukacija

Održavanje i organiziranje radionica na temu:

  • „CIJENE PRIRODNOG PLINA – kako i kada ugovarati te kako smanjiti rizik i efektivnu cijenu”
  • “Energija uravnoteženja na tržištu prirodnog plina”
  • “Zakonska regulativa u Hrvatskoj i EU vezana uz tržište prirodnog plina”
  • “Kako i kada ugovarati kupnju električne energije”

Do sada je održano šesnaest radionica na navedene teme. Većina radionica je bila o cijenama prirodnog plina, zatim o energiji uravnoteženja, o cijenama električne energije, o energetskoj učinkovitosti (obaveza za opskrbljivače prirodnog plina) i zakonodavstu vezanom uz prirodni plin. Dio radionica su bile u sklopu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za ekonomiju energetike i okoliša, dio je održan on-line, a dio za zahtjev klijenta u njihovim prostorima.

Radionice za veće grupe iz različitih kompanija se održavaju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u suradnji s Institutom za ekonomiju energetike i okoliša (INEEO).

Upit za održavanjem radionica pošaljite na ineeo@ineeo.hr i/ili enga@eng-a.com.

U posljednje vrijeme radionice se održavaju kod klijenta (trening zaposlenika unutar kuće) na zahtjev. Zahtjev za internom radionicom pošaljite na enga@eng-a.com.

Sudionici prethodnih radionica.